Forskning i fremtidens atomkraftteknologi

Nuclear Energy DTU samler de faglige miljøer på tværs af DTU’s institutter, som arbejder med atomkraftteknologier. Centeret er samtidig en fælles indgang for potentielle samarbejdspartnere.

DTU Nuclear Energy

Formål

Formålet med Nuclear Energy DTU er at:

  • Tiltrække og understøtte akademisk talent for at styrke forskningen inden for atomkraftteknologier
  • Udvide kapaciteterne til undervisning og vejledning af studerende, herunder ph.d.-studerende
  • Skabe eksperimentelle faciliteter til bl.a. karakterisering af materialer og simulering af nye reaktorteknologier
  • Styrke samarbejdet med danske og internationale virksomheder

Kontakt Nuclear Energy DTU

Bent Lauritzen er leder af Centre for Nuclear Energy Technology. Han har forsket i kernefysik i mere end 30 år og har som en af ganske få danske forskere beskæftiget sig intensivt med atomkraftenergi i hele sin karriere.

Seniorforsker og centerleder Bent Lauritzen

Bent Lauritzen Seniorforsker, centerleder Institut for Fysik Telefon: 46774906 Mobil: 2140 9131